Kontakt

facebook

mail

www.vkulturaku.sk

 

Občianske zdruźenie Dlhý, široký a bystrozraký
M.Rázusa 1751/44
96001 Zvolen
Slovenská Republika

IČO: 42317339
DIČ: 2120226834
Nie je platiteľ DPH

MVSR / Číslo spisu: VVS/1-900/90-43925